• TR
  • EN
Menü

GENEL BİLGİ

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2006 yılından 2011 yılına dek her yıl yaşam bilimleri ve biyoteknoloji sahasında kullanılan en son araştırma teknoloji ve yaklaşımların teorik ve pratik eğitiminin verildiği kurslar düzenlemektedir. 2-3 gün süreli bu kurslarda katılımcılar temel teorik ve pratik eğitimin yanısıra probleme yönelik çözüm alıştırmalarına katılma fırsatı bulmaktadır.

IMG_1664

IMG_1656

2010 Yılı Kursları

 
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr.Arzu ATALAY
2-3 Aralık 2010
PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
4-5 Aralık 2010
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (DNA Chip) Gen Profillemesi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
6-8 Aralık 2010
Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
10-12 Aralık 2010
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2010 Kurs Katılım Dağılımı

2011 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
2-3 Haziran 2011
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
6-7 Haziran 2011
Protein Sekanslama – Dr. S.Mitchell HALLORAN
13-14 Haziran 2011
Elektropüskürtme, Kütle Spektrometrisi Tanıtımı – Dr. S.Mitchell HALLORAN
15-16 Haziran 2011
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
17-19 Haziran 2011
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (Mikrodizin)’e Dayalı Gen İfadesi Analizi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
21-23 Haziran 2011
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2011

2013 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
10-11 Haziran 2013
Stres Moleküler Biyolojisinde Kantitatif Real Time PCR Uygulamalı Eğitimi ve Enzimatik Aktivite Tayini-
Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
19-21 Haziran 2013
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr.Bala GÜR DEDEOĞLU
24-25 Haziran 2013
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
26-27 Haziran 2013
Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Islah Uygulamalrı ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri –Prof.Dr. Ali ERGÜL
26-28 Haziran 2013
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı2013

2014 Yılı Kursları

Bitki Biyoteknolojisinde DNA Markır Uygulamaları ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri – Prof.Dr. Ali ERGÜL
10-12 Haziran 2014
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
16-17 Haziran 2014
Kantitatif  Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
18-20 Haziran 2014
Temel Proteomik Stratejiler – Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
19-20 Haziran 2014
RNAi Uygulama ve miRNA Analiz Yöntemleri – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
23-25 Haziran 2014
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
26-27 Haziran 2014

Kursiyerlerin  Kurumlara Göre Dağılımı 2014  

2015 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
11-12 Haziran 2015

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Tanimlama/Seleksiyona Yönelik Dna-Gen Markırlarının Uygulamaları – Prof.Dr. Ali ERGÜL
16-17 Haziran 2015

Kantitatif Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
23-24 Haziran 2015

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
25-26 Haziran 2015

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2016 Yılı Kursları

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar-Yrd. Doç. Dr. Bala GÜR DEDOĞLU
7-8 Haziran 2016

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
9-10 Haziran 2016
16-17 Haziran 2016

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2017 Yılı Kursları

Toggle content goes here, click edit button.

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Tanımlama/Seleksiyona Yönelik DNA-Gen Markırlarının Uygulamaları-Prof.Dr. Ali ERGÜL
20-21 Haziran 2017

Uygulamalı Primer Hücre Kültürü-Dr. M. Reza DASTOURİ
22-23 Haziran 2017

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları-Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
4-5 Temmuz 2017

DNA Barkodlama ve Filogenetik Analiz-Doç.Dr. Emre KESKİN
6-8 Temmuz 2017

Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

 

Kurumlar:

A Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

B Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

C Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi

D Pendik Veteriner Konrol Enstitüsü

E Aviagen Anadolu A.Ş.

F Hacettepe Üniversitesi

G Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

H İç Anadolu Oormanclık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

I Medicana Hastanesi

J Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

K Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

L Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi