• TR
  • EN
Menü

ÖZDAĞ LAB

Prof. Dr. Hilal Özdağ Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 58 26 / 2510-2554
Faks +90 312 222 58 72

 

 

2007 yılından bugüne Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Biriminde sürdürmekte olduğumuz araştırma faaliyetlerimiz, TÜBİTAK, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Ulusal Bor Enstitüsü, COST ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu destekleri sürmektedir. Bu kapsamda ekibimiz Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre insan sağlığı için en önemli tehditlerden biri olarak nitelenen, multifaktöryel ve multigenik karakterleri ile ön plana çıkan kanser için diagnostik ve prognostik yeni biyobelirteçler tanımlamayı hedefleyen genom ve transkriptom ebadındaki analizleri içeren projeler yürütmektedir. Bu çerçevede popülasyon genombilimi ve kök hücre biyolojisi ekibimizin ilgi ve araştırma sahasına girmektedir.

Translasyonel niteliğe sahip olan araştırmalarımızı, 2008 yılı başından itibaren daha organize bir araştırma stratejisi benimseyerek, değişik araştırma gruplarının biraraya geldiği bir araştırma programı halinde yapılandırdık. Biyoteknoloji Enstitüsü misyonlarına uygun ve paralel nitelikte, patentlenebilir bilgi niteliğine sahip olacak olan yeni diagnostik ve prognostik biyobelirteçlerin tanımlanması, klinik ve temel bilimlerin koordine çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle araştırma programımız, konu ile ilgili temel ve klinik bilim grupları ile de ekip çalışmalarına girmektedir.

Ekip Üyeleri:

Araştırma Asistanı
Seda Taşır Yılmaz

Doktora Öğrencileri
Berşan Seçil Durel

Haldun Doğan

Yüksek Lisans Öğrencileri

Edibe Ece Abacı

Sulgun Chariyeva

 

Akademik Özgeçmiş

Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1995-2000-
Doktora Sonrası Araştırıcı Cambridge Üniversitesi Onkoloji Bölümü 2000-2004-
Genombilim Birim Sorumlusu Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2005-2006-
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Pediatrik Genetik BD 2006-2007-
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2007-2013-
Prof. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2013–

Egitim Bilgileri

Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1989-1993-
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji BD 1993-1995-
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1995-2000-

Akademik/idari Gorevler

Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2012–

Projeler

📅 Yıl  Başlık Destekleyen Kurum Görevi  Durum
2008-2011 Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi İle yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesi Tübitak Yürütücü
2008-2011 Kanser ve venöz tromboz: tümor gelişimi İle tromboz İlişkisinde koagülomun genom ebadında İfade profillemesi yolu İle tanımlanması Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü
2008-2011 Akut Myeloid Lösemide Wnt sinyal yola_ındaki genlerin DNA Mikroarray Analizi ile tanımlanması Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2006-2011 Farklı etnik popülasyonlarda Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin Lemfomaların tedavisinde FDG-PET ve moleküler gen profillemesinin uygulaması IAEA Araştırmacı
2009-2010 Tıpta kullanılacak yeni biyobelirteçlerin tanımlanmasında Mikrodizin (Microarray) platformunda gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verinin paralel programlama teknikleriyle hızlı bir şekilde web tabanlı analizi hizmeti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırmacı
2009-2012 Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastalarda Apoptozis İlişkili Genlerin Karşılaştırmalı Analizleri Tübitak Araştırmacı
2009-2011 Anadolu menseili bir bor bakterisi, Bacillus boroniphilus’un tüm gen diziliminin çıkarılması ve hazırlanacak genomik kütüphanesi üzerinden bor ile ilgili genlerinin araştırılması BOREN Araştırmacı
2010-2013 Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin belirlenmesi ile kanser başlangıç ve gelişmesinde etken gen veya gen gruplarının tanımlanması Tübitak Araştırmacı
2010-2013 Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanması Tübitak COST Araştırmacı
2013-2016 Türk Popülasyonunda Aile Temelli Genom Boyu Asosiyasyon Çalışması Sonucunda Sporadik Kolorektal Kanser İle İlişkilendirilmiş 75 TNP’nin Geniş Bir Popülasyon Çalışması İle Doğrulanması Tübitak COST Yürütücü  

Yönetilen Tezler

Öğrenci  Başlık  Durum
Yüksek Lisans Tezleri
Haldun Doğan Yenidoğan sepsislerine nedan olan başlıca 3 bakteri türürnün hızlı ve güvenilir tanımlanması amacıyla moleküler metod oluşturulması
Hülya Sümer Nokta mutasyonlarının saptanmasında yüksek çözünülürlüklü erime tekniğinin verim ve hassasiyetinin değerlendirilmesi
Melike Özbilgin Öztürk Türk popülasyonunda difüz büyük B hücreli non-hodgkin lenfoma tedavisinde moleküler gen profillemesi
Edibe Ece Abacı  
Doktora Tezleri
Buket Nebiye Demir Plazminojen (PLG) geninin denatüre edici yüksek basınçlı sıvı kromatografi (DHPLC) ile mutasyon analizi ve olası mutasyonlu örneklerin DNA dizi analizi ile değerlendirilmesi
Dilay Çığlıdağ Düngül Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi ile yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesi
Nevin Belder Kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin ve transkriptom profilinin belirlenmesi ve kanserin gelişmesinde etken yeni genlerin tanımlanması
Semih Dalkılıç Kanser ve venöz tromboz: Tümör gelişimi ile tromboz ilişkisinde koagülomun tanımlanması
Hülya Sümer Çelebi Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda moleküler belirteçlerin tanımlanması
Pelin Fidanoğlu Türk popülasyonunda genom ebadında SNP veritabanının oluşturulması ve popülasyon verilerimizin uluslararası HAPMAP projesi ile korelasyonu
Özge Cumaoğulları  
Haldun Doğan  
Berşan Seçil Durel  

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori  Yazar(lar)
SLCO1B1 Polymorphisms are Associated With Drug Intolerance in Childhood Leukemia Maintenance Therapy. J Pediatr Hematol Oncol Eldem İ, Yavuz D, Cumaoğullari Ö, İleri T, Ünal İnce E, Ertem M, Doğanay Erdoğan B, Bindak R, Özdağ H, Şatiroğlu-Tufan NL, Uysal LZ
Treatment of plasminogen deficiency patients with fresh frozen plasma. Pediatr Blood Cancer Kızılocak H, Ozdemir N, Dikme G, Koç B, Atabek AA, Çokuğraş H, İskeleli G, Dönmez-Demir B, Christiansen NM, Ziegler M, Ozdağ H, Schuster V, Celkan T.
Protocol for qRT-PCR analysis from formalin fixed paraffin embedded tissue sections from diffuse large b-cell lymphoma: Validation of the six-gene predictor score. Oncotarget Tekin N, Omidvar N, Morris TP, Conget P, Bruna F, Timar B, Gagyi E, Basak R, Naik O, Auewarakul C, Sritana N, Levy D, Cerci JJ, Bydlowski SP, Pereira J, Dimamay MP, Natividad F, Chung JK, Belder N, Kuzu I, Paez D, Dondi M, Carr R, Ozdag H, Padua RA.
The effect of biological heterogeneity on R-CHOP treatment outcome in diffuse large B-cell lymphoma across five international regions. Leuk Lymphoma Carr R, Ozdag H, Tekin N, Morris T, Conget P, Bruna F, Timar B, Gagyi E, Basak R, Naik O, Auewarakul C, Srithana N, Dimamay MP, Natividad F, Chung JK, Belder N, Kuzu I, Omidvar N, Paez D, Padua RA.
From RNA isolation to microarray analysis: Comparison of methods in FFPE tissues. Pathol Res Pract Belder N, Coskun Ö, Doganay Erdogan B, Ilk O, Savas B, Ensari A, Özdağ H.
Functionally conserved effects of rapamycin exposure on zebrafish. Mol Med Rep Sucularli C, Shehwana H, Kuscu C, Dungul DC, Ozdag H, Konu O.
Optimization of gene expression microarray protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Genom Data Belder N, Coşkun Ö, Erdoğan BD, Savaş B, Ensari A, Özdağ H.